Archive for the 'Squares' Category

Kościuszki Square in Gdynia, Poland

Saturday, April 29th, 2006

Kościuszki Square in Gdynia, Poland

You can find here ORP Błyskawica ship, sailing frigate - “Dar Pomorza”, and sometimes another frigate “Dar Młodzieży”.